Pół kilometra pod Inowrocławiem

Po podziemiach kopalni oprowadza nadsztygar Tadeusz Szczepański

W marcu 1985 roku na zlecenie dyrekcji Inowrocławskich Kopalń Soli im. B. Krupińskiego, Wytwórnia Filmów Oświatowych w Łodzi podjęła się nakręcić film obrazujący technologię kopalni, stanowiska pracy oraz eksploatacji produktu-surowiec dla przemysłu.

19 minutowy film "Kopalnia Solno" został zrealizowany przez reżysera Wiesława Drymera i operatora Stefana Czyżewskiego. Filmowcy ci, zorientowawszy się, że mają do czynienia z niezwykle urokliwym i malarskim plenerem, nakręcili drugi film w konwencji impresji, której tematem było zatapianie kopalni, pod tytułem "Pół kilometra pod Inowrocławiem". 15 minutowy film, kolorowy, dzwiękowy, do którego muzyka została nagrana w podziemiach kopalni. Film nakręcony został na szerokiej taśmie filmowej. Był wyświetlany w inowrocławskich kinach, a także przedstawiony został w czasie specjalnego spotkania w ówczesnym Dyskusyjnym Klubie Filmowym, który to klub miał swoją siedzibę w nieistniejącym już kinie "Bałtyk".

Pracownicy kopalni przegrali ten film na taśmę wideo. Film ten był przedstawiany licznie przybywającym do Inowrocławia szkolnym wycieczkom, kuracjuszom, turystom i szerokim kręgom społeczeństwa. Projekcje i spotkania odbywały się w salce Zakładowego Ośrodka Kształcenia i Informacji kopalni.

Film jest swego rodzaju nostalgią po zatopionej kopalni.

Zapraszam na film.