Insygnia miasta Inowrocławia

1. Herb miasta

 

Herb Inowrocławia ma swoją długą historię, niemal tak samo długą jak historia miasta. W tarczy herbowej zawsze pojawiały się: baszty, kościół, kilkukrotnie zmieniany wizerunek orła, lilie (początkowo dwie, a potem jedna), wreszcie rogi obfitości.

 

 

 

Obecnie obowiązujący herb pochodzi z 1937 roku. Przedstawia w czerwonym polu tarczy symetrycznie umieszczone dwie baszty ceglane zwieńczone blankami, osadzone na złotych rogach obfitości skierowanych do środka tarczy. Każda z baszt posiada po trzy blanki i dwa czerwone okna. Pomiędzy blankami umieszczono wizerunek orła białego bez korony ze złotymi szponami i dziobem. Godło Piastów jednoznacznie mówi, do kogo należało miasto. Nad orłem widnieje potrójna lilijka, nawiązująca do rodu Andegawenów, z którego wywodziła się tak mocno związana z Inowrocławiem Święta Jadwiga-Królowa. Inowrocławski herb charakteryzuje się głęboką, sięgającą korzeniami średniowiecza symboliką i stanowi równocześnie piekny dowód szacunku dla lokalnej tradycji. Zwracają uwagę starannie, zgodnie z regułami heraldycznymi dobrane barwy: stanowiącą tło czerwień, na której pojawiają się symbole w barwach "metali", to jest srebra i złota, malowane odpowiednio jako białe i żółte.

2. Sztandar miasta

 

W 1984 roku radni ówczesnej Miejskiej Rady Narodowej postanowili zwrócić się do ówczesnej Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy o ustanowienie dla Inowrocławia oznaki honorowej w postaci sztandaru. W uzasadnieniu wniosku powołano się na na trwałe i nierozerwalne więzy miasta stanowiące o Jego polskości. Wojewódzka Rada Narodowa zgodnie z ówczesnymi przepisami zwróciła się do Rady Państwa w Warszawie o zatwierdzenie wzoru sztandaru. 4 kwietnia 1985 roku Rada Państwa powiadomiła o zaakceptowaniu sztandaru dla Inowrocławia, a następnie Wojewódzka Rada Narodowa podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia sztandaru dla miasta i jego występowania w organizowanych uroczystościach. Tym samym oddano hołd miastu i jego mieszkańcom. Stało się to w rocznicę 800-lecia nabycia praw miejskich przez Inowrocław. Sztandar ufundowany został przez społeczeństwo miasta, zakłady pracy, oraz organizacje społeczne Inowrocławia. Sztandar występuje podczas obchodów świąt i rocznic państwowych, oraz na okolicznościowych uroczystościach. Prezentowany jest też w czasie obrad Rady Miasta Inowrocławia. 

3. Hejnał miasta

 

Hejnał miasta skomponowany został w 1985 roku z okazji 800-lecia Inowrocławia przez Tadeusza Kłaputa, ówczesnego pedagoda Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Inowrocławiu. Kompozycja oparta jest na motywach kujawiaka. Od 1997 roku hejnał jest odtwarzany codziennie o godzinie 12.00 z wieży Poczty Głównej przy ulicy Królowej Jadwigi, oraz na żywo (najczęściej w wykonaniu orkiestry dętej Inowrocławskich Kopalń Soli "Solino") podczas ważniejszych uroczystości miejskich, jak np. nadawanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta, inauguracji corocznego Festiwalu  Młodzieżowych Orkiestr Dętych, itp. Przed rokiem 1997 hejnał był wykonywany jedynie okazjonalnie z balkonu ratusza przy ulicy Roosevelta.

4. Flaga miasta

Kierując się herbowymi barwami, Rada Miejska Inowrocławia ustanowiła w 1995 roku oficjalną flagę miasta. Flaga ma postać płata składającego się z trzech poziomych, równoległych pasów: złotego, czerwonego i białego, o jednakowej szerokości każdy.

5. Logo miasta

Z okazji dwóch doniosłych rocznic obchodzonych w 2005 roku, to jest 820-lecia Inowrocławia i 130-lecia uzdrowiska, miasto otrzymało logo. Do stworzenia znaku wykorzystany został pomnik w kształcie pawia, który od dawna stanowi niepisany symbol miasta i ze względu na swoją oryginalność był najczęściej fotografowanym obiektem miejskiego krajobrazu. Rzezba tego dostojnego "królewskiego ptaka" stojącego od kilkunastu lat przy głównym wejściu do inowrocławskiego Parku Solankowego pełni jednocześnie rolę zegara słonecznego. Kolorystyka logo nawiązuje do inowrocławskiej żółto-czerwono-białej flagi, natomiast zielony zarys drzewa odnosi się parkowej zieleni i tym samym wskazuje na uzdrowiskowy charakter miasta.

6. Święta Królowa Jadwiga Patronką Inowrocławia

W listopadzie 2007 roku Rada Miejska Inowrocławia przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia Świętej Królowej Jadwigi patronką miasta. W uzasadnieniu do uchwały napisano: "Królowa Jadwiga zajmuje szczególne miejsce w świadimości mieszkańców Inowrocławia. Przebywała tu kilkukrotnie Jej kult jest po dzień dzisiejszy bardzo silny. Już w herbie miasta nad orłem widnieje lilia nawiązująca do rodu Andegawenów, z którego wywodzi się Jadwiga. W 1983 roku została erygowana parafia p.w. Błogosławionej Królowej Jadwigi, w której znajdują się relikwie Świętej. Od 22 kwietnia 1994 roku Królowa Jadwiga patronuje III Liceum Ogólnokształcącemu". W maju 2008 roku papież Benedykt XVI w oficjalnym dokumencie potwierdził ustanowienie Świętej Jadwigi Królowej patronką Inowrocławia. W związku z tym, że papież Jan Paweł II kanonizował błogosławioną Jadwigę Królową 8 czerwca 1997 roku, za zasadne uznano ustanowienie dnia kanonizacji Dniem Patronki Miasta Inowrocławia. Od tej pory święto Patronki wpisuje się w Dni Inowrocławia.

Poleć tę stronę na: