Inowrocławskie zabytki

Materiał w trakcie tworzenia

Inowrocław posiada sporą ilość zabytków.

Najstarszym, a zarazem najwartościowszym z punktu widzenia historycznego i artystycznego zabytkiem Inowrocławia jest romański kościół Najświętszej Maryi Panny. Świątynię wzniesiono w końcu XII wieku z fundacji księcia Leszka, wnuka Bolesława Krzywoustego. W 1834 roku spłonął, dlatego mieszkańcy nazwali kościół "Ruiną". Został odbudowany w latach 1900-1901 dzięki staraniom księdza Antoniego Laubitza. Od 2008 roku kościół stał się tak zwaną "Bazyliką mniejszą".

Kliknij w link Romański kościół NMP-"Ruina", aby poznać bliżej historię kościoła.

Drugim inowrocławskim kościołem, który ma średniowieczny rodowód jest kościół św. Mikołaja. Świątynia,która powstała w XIV wieku była trzykrotnie przebudowywana. W latach 1320-1321 odbywał się tu sławny proces polsko-krzyżacki o Pomorze Gdańskie. Wnętrze kościoła wypełnione wieloma zabytkami sztuki sakralnej. Niektóre z nich pochodzą z nieistniejącego już kościoła franciszkańskiego.

Kliknij w link Kościół św. Mikołaja, aby poznać bliżej historię kościoła.

Kolejnym zabytkowym kościołem jest wzniesiony z inicjatywy księdza Antoniego Laubitza w latach 1898-1900, kościół p.w. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny. 9 kwietnia 1909 roku zawaliła się część kościoła. Powodem tego była niekontrolowane wydobycie soli w inowrocławskich kopalniach. 18 grudnia 1929 roku ochrzczony tu był Józef Glemp, przyszły Prymas Polski.