Zdjęcia i pamiątki żołnierzy 59 PPWlkp.

Strona w formie albumu przedstawia archiwalne zdjęcia, dokumenty i inne pamiątki  byłych żołnierzy "59 Pułku Piechoty Wielkopolskiej".

1. Pamiątkowe żołnierskie zdjęcia.

2. Inne pamiątki.

Odznaka pułkowa.

 

 

Żołnierski ryngraf

 

 

Fragmenty sztandaru "59 Pułku Piechoty Wielkopolskiej", odkopanego w styczniu 1986 roku.

Fragmenty wstęg ufundowanych przez mieszkańców Kruszwicy i Łomży, które odkopano razem ze sztandarem.

"Krzyże walecznych" z 1920, 1939, 1940 i 1944 roku.

3. Żołnierskie dokumenty.

Książeczka wojskowa Stanisława Stolarskiego - szeregowca (od 16 marca 1935 roku), a następnie starszego strzelca (od 22 marca 1936 roku)

"59 Pułku Piechoty Wielkopolskiej".

Zaświadczenie wydane przez Państwowy Urząd Repatriacyjny w Szczecinie dla Stanisława Stolarskiego zwolnionego w dniu 8 pażdziernika 1945 roku z obozu jenieckiego w Ritze (Niemcy). Były żołnierz "59 Pułku Piechoty Wielkopolskiej" stawił się z powyższym zaświadczeniem w Urzędzie Gminy w Gniewkowie w dniu 23 pażdziernika 1945 roku w celu dokonania formalności meldunkowych.

Zaświadczenie o powołaniu do służby wojskowej podporucznika rezerwy Żataja Stefana z sierpnia 1939 roku. Zaświadczenie podpisał w imieniu dowódcy "59 Pułku Piechoty Wielkopolskiej" major Skonieczny Mieczysław - dowódca I Baonu.

Zaświadczenie dowódcy "59 Pułku Piechoty Wielkopolskiej" - pułkownika Romualda Wolikowskiego z dnia 29 pażdziernika 1929 roku o mianowaniu szeregowego Jana Piotrowskiego na stopień strzelca celnego.

Książeczka wojskowa sierżanta Stanisława Wawrzyniaka (mieszkańca Inowrocławia), która potwierdza odbycie służby wojskowej od 25 stycznia 1919 roku do 30 listopada 1921 roku (jako ochotnik) oraz od 1 grudnia 1921 roku do 30 listopada 1936 roku (jako żołnierz zawodowy) w "59 Pułku Piechoty Wielkopolskiej".

Świadectwo z egzaminu kwalifikacyjnego dla orkiestrantów "59 Pułku Piechoty Wielkopolskiej" z dnia 26 lipca 1935 roku. Poniższy dokument otrzymał elew Czesław Drążkotoroski, który miał w tym czasie zaledwie 14 lat.

Legitymacja z dnia 6 września 1925 roku dla plutonowego Andrzeja Matuszaka, któremu nadano prawo noszenia "Znaku Pamiątkowego 59 PPWlkp." Legitymację podpisał ówczesny dowódca pułku - podpułkownik Karol Dziekanowski.

Telegramy z dnia 4 listopada 1928 roku z życzeniami z okazji ślubu kolegi. Pierwszy od góry, to telegram od podoficerów plutonu łączności "59 PPWlkp"., a drugi, to telegram od szeregowych plutonu łączności "59 PPWlkp".

Czołówki "Podręcznika drużynowego" i "Notatnika strzeleckiego" Sylwestra Kacprzaka z 5 drużyny i 1 kompanii "59 PPWlkp". Dokumenty takie były wydawane od 1927 roku przez Departament Piechoty Ministerstwa Spraw Wojskowych.

Legitymacja upoważniająca noszenie odznaki pułkowej (obowiązywała w każdym pułku piechoty.

Legitymacja upoważniająca do noszenia "Krzyża Walecznych" (obowiązywała w każdym pułku piechoty).