Miejsce zakwaterowania żołnierzy 59 PPWlkp.

Miejscem garnizonowego zakwaterowania żołnierzy "59 Pułku Piechoty" był kompleks koszarowy przy ulicy Dworcowej 56 w Inowrocławiu.

Ówczesna wartownia "59 Pułku Piechoty Wielkopolskiej" (widok obecny)
Koszary przy ulicy Dworcowej (widok obecny)

Obiekt koszarowy przy obecnej ulicy Dworcowej wybudowany został w latach 1890 - 1894. Wszystkie budynki koszarowe zbudowane zostały z czerwonej cegły. W koszarach znajdowały się budynki sztabowe, bloki koszarowe z izbami dla żołnierzy (ogrzewane ogromnymi piecami kaflowymi), kasyno dla podoficerów, kuchnie i stołówki żołnierskie, łażnie, pralnie, izba chorych, budynki gospodarcze i WC, wartownia z aresztem, piekarnia, świetlica z czytelnią i radiem, kino, boisko sportowe do gry w piłkę nożną oraz budynki stajni (zdjęcia poniżej) wraz z ujeżdżalnią.

Bloki koszarowe i budynki sztabowe tworzą wydłużony czworobok. W środku znajdował się plac apelowy (istnieje do dziś). Przed blokami koszarowymi w koło placu apelowego wykonano z kamienia polnego brukowane drogi wewnętrzne. Przy jednej z dróg, za szlabanem i budką wartowniczą w bloku nr.5 zakwaterowana była słynna na cały garnizon i okolice orkiestra pułkowa. Z historią orkiestry można się zapoznać wybierając kategorię: "Orkiestra 59 Pułku Piechoty Wielkopolskiej".

Budka wartownicza (widok obecny)
Orkiestra pułkowa na placu apelowym

Należy tu jeszcze dodać, że przy ulicy Dworcowej znajdowały się też budynki mieszkalne dla rodzin podoficerów zawodowych, a przy ulicy Toruńskiej istniało kasyno oficerskie.

Kasyno oficerskie przy ulicy Toruńskiej (zdjęcie z 1918 roku)
Kapitan K. Milewicz przed kasynem oficerskim przy ulicy Toruńskiej - 1937 rok

Z zewnątrz koszary prezentowały się bardzo okazale i pięknie. Obiekt ten był domem dla żołnierskich pokoleń "59 Pułku Piechoty Wielkopolskiej" do 27 sierpnia 1939 roku. Wkrótce potem nastąpiła pełna mobilizacja. Powoływano do jednostek wojskowych w trybie natychmiastowym rezerwistów by we wrześniu 1939 roku wyruszyć na pierwszy swój szlak bojowy w obronie Ojczyzny.

Karta powołania do służby wojskowej (1939 rok). Kartę podpisał w i mieniu dowódcy pułku - mjr.Skonieczny Mieczysław - dowódca I baonu

Na pamiątkę stacjonowania w koszarach przy ulicy Dworcowej i udziału w walkach we wrześniu 1939 roku sławnego "59 Pułku Piechoty Wielkopolskiej", zwanego też "Pułkiem Dzieci Kujaw", w 1986 roku ustawiono na placu apelowym obelisk z tablicą pamiątkową, a w 2009 roku z okazji 90-tej rocznicy Powstania Wielkopolskiego w Inowrocławiu zrekonstruowano zniszczoną przez Niemców w 1939 roku tablicę upamiętniającą miejsce rozstrzelania na terenie koszar w dniu 6 stycznia 1919 roku powstańca (zdjęcia poniżej).

A tak wyglądało to samo miejsce w 1938 roku

Z całej infrastruktury koszarowej do dziś funcjonuje prawie całość. Od 1960 roku w obiekcie tym stacjonuje 2 Inowrocławski Pułk Komunikacyjny im. generała Jakuba Jasińskiego. W latach 1960 - 1980 obiekt przeszedł gruntowną modernizację. W koszarach istnieje też "Sala Tradycji" poświęcona między innymi "59 Pułkowi Piechoty Wielkopolskiej".