Pamiątki po byłych żołnierzach 4 PAL-u

Po byłych żołnierzach "4 Kujawskiego Pułku Artylerii Lekkiej" pozostało sporo pamiątek w postaci starych zdjęć, legitymacji, dokumentów, pamiętników itp.

Poniżej prezentowane są te, które udało mi się zdobyć.

Legitymacja plutonowego "4 PAL-u" - Ludwika Dzięgielewskiego, uprawniająca między innymi do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji publicznej.

Świadectwo ukończenia przez Kazimierza Błażejewskiego - żołnierza

"4 PAL-u"  "Szkoły podoficerskiej" w Inowrocławiu i otrzymaniu nominacji na kaprala - 21 luty 1931 rok.

Legitymacja kaprala "4 PAP" - Kazimierza Błażejewskiego uprawniająca do posiadania i noszenia odznaki pamiątkowej "4 PAP" (4 lipiec 1931 rok).

Książeczka wojskowa płutonowego "4 PAL-u" - Jana Kosiaka (czerwiec 1935 rok).

Książeczka wojskowa kaprala "4 PAL-u" - Bernarda Paternogi (maj 1936 rok)

Zaświadczenie dla Władysława Roszaka wydane przez Przewodniczącego Komisji Poborowej Miasta Inowrocławia (6 maja 1930 rok).

Zaświadczenie dla Władysława Roszaka wydane przez Prezydenta Miasta Inowrocław o wpisie do spisu poborowych - 1930 rok.

Książeczka wojskowa kaprala "4 PAL-u" - Władysława Roszaka.

Książeczka wojskowa kaprala "4 PAL-u" - Teodora Tunowskiego

Legitymacja bombardiera "4 PAL-u" - Teodora Tunowskiego uprawniająca do posiadania i noszenia odznaki pamiątkowej "4 PAL-u" (4 lipiec 1931 rok).

Legitymacja plutonowego "4PAP" - Józefa Wiśniewskiego uprawniająca do noszenia "Krzyża Walecznych" (30 czerwca 1921 roku).

Legitymacja służbowa ogniomistrza "4 PAP" - Józefa Wiśniewskiego

(15 grudnia 1924 rok).

Zdjęcie kaprala "4 PAL-u" Aleksandra Perki ze stalagu w Bremen (Niemcy). Zdjęcie zostało wysłane do narzeczonej - 2 listopada 1941 rok.

Na zdjęciu z lewej strony kapral "4 PAL-u" - Aleksander Perka podczas pobytu w stalagu w Bremen (Niemcy). Fotografia ta została wysłana do Antoniego Perki, ojca Aleksandra i mojego dziadka ze strony matki Anieli Siej zd. Perka.

Legitymacja Aleksandra Perki świadcząca o nadaniu medalu "Za udział w wojnie obronnej 1939" (poniżej odznaczenie) - 14 lipca 1982 rok.

Zaświadczenie dla Aleksandra Perki wydane przez "Urząd do spraw kombatantów i osób represjonowanych".

Świadectwo ukończenia przez bombardiera "4 PAL-u" - Kazimierza Dąbka "Szkoły podoficerskiej" w Inowrocławiu - 16 luty 1936 rok.

Świadectwo ukończenia "Szkoły podchorążych rezerwy artylerii" we Włodzimierzu, wydanego dla plutonowego "4 PAL-u" - Władysława Sroczyńskiego - 23 czerwca 1933 rok.

Żołnierz plutonu łączności "4 PAL-u" - Franciszek Kruszka (poligon w Grudziądzu 3 pażdziernika1937 roku).

"Arbeitskarte" Franciszka Kruszki w czasie pracy niewolniczej u bauera Kurta Muchlbacha w miejscowości Bad-Gottleuba-Hartmannsbach (Niemcy).

Franciszek Kruszka przebywał tam od 30 pażdziernika 1941 roku do

26 kwietnia 1945 roku. Wcześniej , bo od 18 września 1939 roku do

28 pażdziernika 1941roku przebywał w niemieckiej niewoli w stalagu IX B.

"Arbeitsbusch for auslaner" wydany dla Franciszka Kruszki w czasie pracy niewolniczej w Niemczech w czasie od 30.10.1941r. do 26.04.1945r.

Fragmenty oryginalnego pamiętnika Franciszka Kruszki w okresu pobytu w obozie jenieckim (stalag IX B). Oprawa pamiętnika została wykonana z rosyjskiej widokówki.

Wezwanie dla poborowego rezerwy Franciszka Kruszki do stawienia się "Rejonowej Komendzie Uzupełnień" w Toruniu do komisji rejestracyjnej

(12 listopada 1946 roku).

Legitymacja członkowska "Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez

III Rzeszę" wydana dla Franciszka Kruszki - 13 września 1994 roku.

Legitymacje Franciszka Kruszki o nadaniu odznaczeń państwowych.

V Ciąg dalszy poniżej V