Dworzec kolejowy w Inowrocławiu

Lokalizacja stacji kolejowej w Inowrocławiu nastąpiła w latach 1872-1889.

Gmach inowrocławskiego dworca zbudowano w stylu eklektycznym, nawiązującym do stylu romańskiego i renasansowego, w manierze zwanej "Rundbegenstil" - "styl okrągłołukowy", modnym, a nawet uchodzącym za awangardowy w Berlinie.

Dworzec usytuowano na osi wschód-zachód, przystosowanym do obiegowego ruchu pociągów, które mijały go od wschodu lub zachodu.

Wschodnia, frontowa fasada gmachu, w poziomie podzielona gzymsami, siedmioosiowa, miała oś środkową podkreśloną trzyosiowym ryzalitem, z trzema wejściami w parterze i trzema oknami na piętrze. Ryzalit odpowiadał szerokością holowi obsługi podróżnych. Półkoliste wnęki okienne i wejściowe zdobiły wsparte na konsolkach łukowate gzymsy. Gmach koronowała balustradowa attyka, podkreślona belkowym gzymsem, w osi środkowej zwieńczona okazałym gzymsem.

Dworzec był obiektem strategicznym. Podczas bitwy o miasto w czasie powstania wielkopolskiego, był krwawo zdobywany przez powstańców. Dziś na frontowej ścianie dworca jest umieszczona tablica upamiętniająca powstańczego komendanta stacji, inżyniera Leona Czarlińskiego.

Nie inaczej było podczas drugiej wojny światowej. Bomby rzucone w rejon dworca podczas nalotu 4 września 1939 roku cudem ominęły stację.

Inowrocławski dworzec przebudowany został w latach sześćdziesiątych XX wieku, ponieważ stary budynek nie nadawał się do obsługi ówczesnego ruchu kolejowego. Przebudowano jego wnętrze, a przy okazji zmianie uległa fasada dworca.

Obecnie zabytkowy dworzec ulega dalszemu zniszczeniu, ponieważ obecne (rozbite na niepotrzebne nikogo spółki) władze PKP nie dokładają żadnych starań, aby dworzec był odremontowany i zabezpieczony przed dalszą degradacją. 

Tablica pamiątkowa na frontowej ścianie dworca

Fragment niemieckiego filmu propagandowego z rozpoznaną kilka lat temu przez Romualda Szymańskiego nalotu Luftwaffe na dworzec kolejowy w Inowrocławiu w dniu 4 września 1939 roku przez samoloty Ju-87 B, tak zwane "Sztukasy".

Poleć tę stronę na: