Wichliński Stanisław Alfred (1912 - 1939)

Stanisław Alfred Wichliński herbu "Sas" urodził się 10 sierpnia 1912 roku

w Tucznie koło Inowrocławia.

 

Na zdjęciu poniżej pałac w Tucznie.

Rodzicami Stanisława byli: Justyna i Lucjan (zdjęcie poniżej).

Opiekę na małym Stanisławem sprawował również niania Polusia

(zdjęcie poniżej).

Stanisław Wichliński miał pięcioro starszego rodzeństwa:

  • Aleksandrę Annę Marię (18.10.1899 - 5.02.1963).
  • Józefa Lucjana (2.03.1901 - 1942).
  • Annę Marię (22.02.1903 - 28.04.1984).
  • Marię Helenę (21.08.1904 - 24.09.2003).
  • Lucjana Tadeusza (29.01.1906 - 13.04.1923).

Rodzice wychowywali tak swoje wszystkie dzieci, aby każde z nich mogło służyć ojczyżnie i brać udział w walkach o niepodległą Polskę.

Na zdjęciu poniżej od lewej strony: Stanisław, Lucjan, Maria, Anna, Józef 

i Aleksandra Wichlińscy - 1915 rok.

Na zdjęciu poniżej Stanisław ze swoją siostrą Aleksandrą.

Stanisław Wichliński po ukończeniu w czerwcu 1923 roku dwóch klas Szkoły Powszechnej w Tucznie rozpoczyna we wrześniu tego samego roku naukę

w Państwowym Gimnazjum im. Jana Kasprowiczaw Inowrocławiu.

 

Na zdjęciu poniżej Stanisław jako uczeń gimnazjum w Inowrocławiu.

W maju 1930 roku Stanisław Wichliński zdaje przed Państwową Komisją Egzaminacyjną, gimnazjalny zwyczajny egzamin dojrzałości typu matematyczno-przyrodniczego i 31 maja otrzymuje świadectwo dojrzałości,

w którym komisja egzaminacyjna uznała Stanisława Wichlińskiego

za dojrzałego do podjęcia studiów wyższych.

 

Na zdjęciu poniżej świadectwo dojrzałości Stanisława Wichlińskiego.

We wrześniu 1939 roku Stanisław Wichliński zagłasza się na ochotnika do obrony Warszawy.

W pazdzierniku 1930 roku Stanisław Wichliński zdaje egzamin  i zostaje studentem Uniwersytetu Poznańskiego na wydziale rolniczo-leśnym.

Po ukończeniu studiów, otrzymuje tytuł inżyniera rolnika.

 

Na zdjęciu poniżej Stanisław Wichliński jako student Uniwersytetu

w stroju "Korporacji Korona".

8 pażdziernika 1939 roku Stanisław przyjeżdża z Warszawy na rowerze

do rodzinnego Tuczna. W domu wita go matka i starsze rodzeństwo.

 

Na zdjęciu poniżej kadr z filmu "Makabryczna noc", nagrywanego w pałacu

w Tucznie.

10 pażdziernika 1939 roku do pałacu w Tucznie przyjechał oddział "selbschutzu" i brutalny sposób  na oczach matki i starszego rodzeństwa aresztowali Stanisława Wichlińskiego i poprowadzili pieszo do więzienia

w Inowrocławiu.

 

Na zdjęciu poniżej kadr z filmu "Makabryczna noc" z momentu aresztowania

W ten sam sposób aresztowano i pognano do więzienia inowrocławskiego Włodzimierza Wichlińskiego, właściciela majątku w Helenowie koło Tuczna - stryja Stanisława Wichlińskiego.

Mimo wielu starań obu rodzin, nie udało się ich uwolnić.

Obaj, wraz i innymi więżniami zostali zamordowani przez pijanych hitlerowców w nocy z 22/23 pażdziernika 1939 roku.

W pazdzierniku 1945 roku Justyna Wichlińska - matka Stanisława brała udział w ekshumacji zwłok ofiar "makabrycznej nocy" (ciała zamordowanych zakopane były za więziennymi murami w przeciwlotniczych rowach).

Swojego syna Stanisława rozpoznała po medaliku oraz srebrnym zębie.

Na zdjęciu poniżej Justyna Wichlińska (w środku) - matka Stanisława podczas ekshumacji zwłok w pażdzierniku 1945 roku.

Szczątki zwłok Stanisława Wichlińskiego za zgodą ówczesnych władz pochowano w rodzinnym grobowcu, który znajduje się w podziemiach kościoła

pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Tucznie (zdjęcie poniżej).

Włodzimierza Wichlińskiego pochowano na cmentarzu parafii Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Inowrocławiu. Jest tam też symboliczny nagrobek Stanisława Wichlińskiego.

Dziękuję serdecznie p. Elżbiecie Morawskiej z Warszawy

oraz paniom: Aleksandrze Deoleckiej-Geppert i Magdzie Krajewskiej z Zespołu Placówek Oświatowych w Tucznie za pomoc

w przygotowaniu biogramu Stanisława Wichlińskiego.