Bibliografia

    1.  Dzieje Inowrocławia - Marian Biskup.

    2.  Kopalnia soli "Solno" - praca zbiorowa

    3.  Miasto na soli - Czesław Sikorski

    4.  Narodowe Archiwum Cyfrowe

    5.  Kościół farny p.w. św. Mikołaja - Stanisław Koc

    6.  Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" - Edmund Mikołajczak

    7.  Zbiory archiwalne szkoły podstawowej nr.2

    8.  Kobiety w inowrocławskim więzieniu - Mirosław Pietrzyk

    9.  Zbiory prywatne - Ryszard Henke

   10. Zbiory archiwalne sanatorium "OAZA" w Inowrocławiu

   11. Gazeta "Dziennik Kujawski" - wydania archiwalne

   12. Archiwum Państwowe w Bydgoszczy - Oddział w Inowrocławiu

   13. Archiwa Instytutu Pamięci Narodowej

   14. Zbiory prywatne darczyńców

   15. Encyklopedia wiedzy o zabytkach Inowrocławia - Czesław Sikorski

   16. Wydawnictwa muzeum w Inowrocławiu

   17. Dzieje T.G. "Sokół" w Inowrocławiu - Tomasz Marcinkowski

   18. Zbiory archiwalne Gimnazjum nr.1 w Inowrocławiu

   19. Zbiory archiwalne Towarzystwa Pamięci Powstania Wlkp.

   20. Zbiory prywatne Rafała Cymsa

   21. Facebook - "Powrót dowódcy - kpt. Paweł Cyms"

   22. Zbiory - "Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa" w Poznaniu

   23. Zbiory prywatne Grzegorza Musidlaka

   24. Archiwum Państwowe w Poznaniu - Oddział w Gnieżnie

   25. Inowrocław i okolice - Józef Aleksandrowicz

   26. 59 Pułk Piechoty Wielkopolskiej - Jan Czerniak

   27. Zarys historii wojennej 59 PPWlkp. - Franciszek Nowicki

   28. Portal internetowy "Wikipedia"

   29. Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa - Poznań

   30. Federacja Bibliotek Cyfrowych - Poznań

   31. Obrona cywilna Inowrocławia we wrześniu 1939r. - Zygmunt Kurek

   32. Był taki wrzesień - praca zbiorowa

   33. Zbiory prywatne Tadeusza Konieczki

   34. Encyklopedia wiedzy o zabytkach Inowrocławia - Czesław Sikorski

   35. Powstanie Wielkopolskie w Inowrocławiu - Janusz Brodziński

   36. Zbiory prywatne Grzegorza Roczka

   37. Dzieje 4 Kujawskiego Pułku Artylerii Lekkiej - Piotr Saja 

   38. Polskie Towarzystwo Historyczne - Oddział w Inowrocławiu

   39. Zbiory prywatne Alfreda Krysiaka

   40. Zbiory prywatne ppłk. rez. dr hab. Grzegorza Ciechanowskiego

   41. Zbiory "Izby Pamięci 4 PAL-u" - Gimnazjum nr.3 w Inowrocławiu

   42. Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie

   43. 4 Kujawski Pułk Artylerii Lekkiej - Alojzy Nowicki

   44. Zbiory prywatne Edmunda Mikołajczaka

   45. Makabryczna noc - Polski Związek Zachodni (10.07.1946r.)

   46. Zbiory Towarzystwa Przyjaciół Janikowa im. Henryka Czamana

   47. Ziemia Kujawska - tom XIII (artykuł Piotra Strachanowskiego z1998r.)

   48. Inowrocławski Słownik Biograficzny - Edmund Mikołajczak

   49.

   50.